O autorze
Daga i Piotrek Andryszczak - uczestnicy 35 wyprawy polarnej do Polskiej Stacji Polarnej Hornsund na Spitsbergenie i 40 wyprawy polarnej do Polskiej Stacji Antarktycznej "Arctowski" na Wyspie Króla Jerzego w archipelagu Szetlandów Południowych. Autorzy bloga www.dompodbiegunem.pl

Projekt EduScience na Spitsbergenie

Projekt EduScience to obecnie jednej z największych projektów edukacyjnych prowadzonych w Polsce. Jest on skierowany do uczniów wszystkich etapów nauczania – od podstawówki do liceum.

Liderem projektu jest Instytut Geofizyki PAN w Warszawie, a jego celem jest szerzenie wiedzy z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych z wykorzystaniem nowoczesnych technik edukacyjnych. Uczniowie mogą uczestniczyć w transmisjach internetowych prowadzonych przez naukowców, korzystać z przygotowywanych przez nich materiałów edukacyjnych na platformie online, brać udział w imprezach towarzyszących projektowi, np. festiwalach naukowych, czy uczestniczyć w lekcjach prowadzonych w placówkach naukowych oraz na statku Horyzont II.

Na potrzeby projektu opracowano również specjalną metodykę nauczania przy udziale Collina Rose, eksperta w dziedzinie technik przyspieszonego uczenia się, mającą na celu motywowanie uczniów i zwiększenie efektywności procesu uczenia się.

W projekcie oprócz m.in. Instytutu Oceanologii i Centrum Badań Kosmicznych bierze również udział Polska Stacja Polarna na Spitsbergenie. Prowadzimy stąd lekcje online za pośrednictwem Internetu satelitarnego dla szkół biorących udział w projekcie (jest ich 250 z całej Polski) dotyczące prowadzonych tutaj badań naukowych, flory, fauny czy klimatu Arktyki.

Przy pomocy merytorycznej pracujących tu naukowców są również opracowywane materiały edukacyjne, do których uczniowie mają dostęp za pomocą platformy e-learningowej.

Więcej o samym projekcie można znaleźć na stronie: www.eduscience.pl.

Również na potrzeby projektu przygotowaliśmy krótki materiał o naszej pracy:

Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie
Trwa ładowanie komentarzy...